На головну сторiнку

Благодiйницька дiяльнiсть у своiй основi покликана пiдтримувати стратегiчнi й тактичнi цiлi Банку i е складовою частиною благодiйноi та iнформацiйно-рекламноi дiяльностi, що спрямована на формування i змiцнення iмiджу Банку

Не полишаючи вiрностi славетним традицiям меценатства, Акцiонерний банк <Еталон> здiйснюе активну благодiйницьку та спонсорську дiяльнiсть, постiйно змiцнюючи свiй iмiдж. Банк постiйно використовуе нагоду виявити турботу про тi верстви населення, що потребують невiдкладноi допомоги. Головним чином фiнансова допомога надаеться майбутньому нашоi краiни - дiтям та малозабезпеченим громадянам Украiни.

Iстотну увагу АБ <Еталон> придiляе пiдтримцi дитячим установам. Ця пiдтримка продовжуеться на протязi багатьох рокiв i включае грошову допомогу, купiвлю обладнання, меблiв, продуктiв харчування, подарункiв дiтям.

Чiльне мiсце серед прiоритетiв благодiйницькоi дiяльностi Банку посiдае виконання соцiального обов'язку перед старшим поколiнням нашоi краiни. Вiддаючи глибоку шану, Банк неодноразово надавав фiнансову допомогу ветеранам вiйни та працi.

Прикладом шанобливого ставлення до надбань украiнськоi та свiтовоi культури був внесок на спорудження пам'ятника видатному дiячевi украiнськоi культури та науковцевi М.Грушевському, виготовлення та встановлення паркових скульптур лiтературним персонажам п'еси М.Старицького "За двома зайцями" - Пронi Пропокопiвнi Сiрковiй i Свирида Петровича Голохвостова та роману Iльфа i Петрова "Золоте теля" - Панiковському, парковоi скульптури видатного украiнського актора Миколи Яковченка, що е запорукою вiдродження та розвитку нацiональноi культури.

Крiм того, Банк надае постiйну матерiальну допомогу на розвиток iнфраструктури Подiльського та Старокиiвського районiв м. Киева.

Жити в суспiльствi i бути незалежним вiд нього неможливо. Тому завдання кожноi комерцiйноi структури, в призмi бачення Банку, не тiльки в тому, аби працювати прибутково, а й у тому, щоб допомагати тим, кому це необхiдно.
Новини
Iсторiя банку
Показники дiяльностi
Благодiйнiсть
Преса про банк
Фотогалерея

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок