На головну сторiнку

Робота на мiжбанкiвському ринку

АБ <Еталон> активно працюе на мiжбанкiвському ринку, постiйно розширюючи коло банкiв контрагентiв.

У 2000 роцi в Банку була встановлена система Reuters Dealing 3000, що прийшла на змiну системi Reuters Dealing 2000. На даний момент у Банку встановлено 2 робочi термiнали.

Необхiдно вiдзначити збiльшення кiлькостi й обсягiв операцiй на мiжбанкiвському ринку. Зокрема, значно виросли обсяги операцiй з росiйськими карбованцями. Також збiльшилася кiлькiсть операцiй на мiжнародних ринках.


На мiжбанкiвському ринку АБ "Еталон" мае дiлову репутацiю надiйного контрагента. Завдяки чому Банк мае можливiсть, у разi потреби, пiдтримувати лiквiднiсть за рахунок коштiв, що залучаються на мiжбанкiвському ринку. АБ "Еталон" проводить постiйний монiторинг фiнансового стану банкiв контрагентiв i використовуе дану iнформацiю при розмiщеннi ресурсiв та при проведеннi конверсiйних операцiй. З метою одержання додаткових прибуткiв i залучення нових клiентiв, практикуеться залучення короткострокових депозитiв у клiентiв Банку i подальше розмiщення даних ресурсiв на мiжбанкiвському ринку.

Загальна iнформацiя про мiжбанкiвськi кредити наведена в таблицях.

Мiжбанкiвськi кредити залученi
РiкЗалучено (млн. грн.)
1999800.1
20001 103.2
Мiжбанкiвськi кредити розмiщенi
РiкРозмiщено (млн. грн.)
1999627.92
20001 470.1

АБ "Еталон" проводить конверсiйнi операцii на мiжбанкiвському ринку. Основними валютами в цих операцiях виступають: долар США, евро i росiйський карбованець.

АБ "Еталон" пiдтримуе оптимальну мережу банкiв-кореспондентiв, що дозволяе задовольнити усi фiнансовi iнтереси клiентiв Банку.

Основнi банки-кореспонденти АБ "Еталон"
NБанкАдресаВалюта
1Bankers Trust CompanyUSA, New YorkUSD
2Сommerzbank AGFrankfurt am MainEUR, USD
3Dresdnerbank AGFrankfurt am MainEUR, USD
4АТ "MULTIBANKA"Латвiя, м. РигаLVL
5АППБ "Аваль"Украiна, м. КиiвUSD, EUR, FRF, CZK, RUR, ITL, GBP, CHF, ATS
6Альфа-банкРосiя, м. МоскваRUR
7АБ "Собiнбанк"Росiя, м. МоскваRUR
8БелпромстройбанкБiлорусь, м. МiнськBYR
Основнi платiжнi реквiзити АБ "Еталон"
NВалютаБанкАдресаРахунок
1USDBankers Trust Company, SWIFT: BKTR US 33USA, New York04-405-603
2EURСommerzbank AG, SWIFT: COBA DE FFFrankfurt am Main400/8864027/01
3LVLАО "MULTIBANKA"Латвiя, м. Рига31230009
4FRF, CZK, ITL, GBP, CHF, ATSАППБ "Аваль", SWIFT: AVAL UA UKУкраiна, м. Киiв1600447, МФО 300335, КОД ЕДРПОУ 14305909
5RURАльфа-банк, SWIFT: ALFARUMMРосiя, м. Москва30122810400000000004, IНН 7728168971, БIК 044525593 КОРIВ.РАХ. 30101810200000000593
6BYRБелпромстройбанкБiлорусь, м. Мiнськ1702580910023
Мiжбанкiвськi операцii
Аналiз балансiв банкiв
Котирування для банкiв

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок