На головну сторiнку

Обслуговування банкiвських платiжних карток:
- видача готiвковоi валюти за БПК платiжних систем VISA та ЕС/МС - 3%;
- випуск та обслуговування (термiном 1 рiк) БПК платiжних систем VISA та ЕС/МС:
ЕС/МС Standard, VISA Classic -50 у.o.
ЕС/МС, VISA Silver - 50 у.o.
ЕС/МС, VISA Business (корпоративна) - 50 у.o.
ЕС/МС, VISA Gold - 250 у.o.
Cirrus/Maestro, VISA Electron - 25 у.o.
- реалiзацiя зарплатних проектiв :
випуск зарплатноi БПК - 20 грн;
платня за розрахунково-касове обслуговування (перераховуеться пiдприемством разом iз сумою нарахованоi зарплатнi) - 1-2%;
- укладення договорiв еквайрингу iз пiдприемствами з прийняття БПК в оплату продаваемих товарiв/надаваемих послуг
платня за розрахунково-касове обслуговування - 3-4% вiд суми операцiй;

Обслуговування подорожнiх чекiв:
продаж - 1%;
акцептацiя - 2%;
акцептацiя чекiв, придбаних у нашому банку - 1%

Конверсiя готiвковоi валюти:
USD - DEM - 2% min 2 USD;
USD - iнша ВКВ - 4% min 4 USD;
ВКВ - iнша ВКВ - 5% min 5 USD

Обмiн зношеноi та пошкодженоi валюти - 5%;

Виплата/вiдправка грошових переказiв по системi Western Union (в доларах США i гривнях):
згiдно тарифiв системи (витрати несе вiдправник грошового переказу)

Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок