На головну сторiнку

Казначейство

Шановнi вiдвiдувачi,
Прiоритетною метою дiяльностi АБ "Еталон" е забезпечення наших клiентiв найбiльш вигiдними пропозицiями по наданню банкiвських послуг. Казначейством нашого банку передбачена можливiсть залучення вiльних ресурсiв у клiентiв банку в нацiональнiй та iноземнiй валютi на термiн вiд одного дня (overnight deposit) до одного мiсяця. При здiйсненнi котирувань ми керуемося останньою iнформацiею по процентним ставкам, що дiють на фiнансових ринках. Для одержання бiльш докладноi iнформацii зв'яжiться з нами по тел. 228-32-26 (додатковий номер 133).

Якщо Ви наш клiент, вiдвiдайте сторiнку "Поточнi котирування для клiентiв АБ Еталон", щоб довiдатися про поточнi котирування по залученню засобiв.

Для перегляду поточних мiжбанкiвських котирувань вiдвiдаете сторiнку "Поточнi котирування на мiжбанкiвському ринку Украiни".
Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Казначейство
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок