На головну сторiнку

Порядок виконання операцiй
Порядок купiвлi iноземноi валюти
Порядок продажу (конверсii) iноземноi валюти
Перелiк документiв на вiдкриття поточних рахункiв

Стандартнi форми бланкiв заяв (в форматi Microsoft Word)
ЗАЯВА на вiдкриття рахункiв
ДОГОВIР на обслуговування системи "КЛIЕНТ-БАНК"
ДОГОВIР на здiйснення розрахунково - касового обслуговування (фiз.особа)
ДОГОВIР на здiйснення розрахунково - касового обслуговування (юр.особа)
ДОГОВIР на надання iнформацii засобами зв'язку
ЗАЯВКА на конверсiю iноземноi валюти
ЗАЯВА на переказ
ЗАЯВКА на купiвлю валюти на мiжбанкiвському валютному ринку Украiни
ЗАЯВКА на продаж валюти на мiжбанкiвському валютному ринку Украiни
Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку

Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок