На головну сторiнку

Загальнi правила застосування

  1. Цей перелiк тарифiв може бути змiнено, доповнено або вiдмiнено з ознайомленням Клiентiв Банку.
  2. Банк залишае за собою право стягувати спецiальнi комiсii за нестандартнi операцii.
  3. АБ "Еталон" не несе вiдповiдальностi за помилки, невiрне тлумачення i т.i., що може бути наслiдком невiрного розумiння тарифiв.
  4. У доповнення до вказаних тарифiв Банк без попереднього повiдомлення Клiента може стягувати комiсii, якi сплачуються Банком банкам-кореспондентам за кордоном, телеграфнi витрати, вартiсть кур'ерських перевезень документiв.
  5. Суми платнi в пунктах тарифiв, що позначенi символом *, включають в себе ПДВ.
  6. В графi "Тариф по операцiях в iноземнiй валютi" ставка тарифу вказана в гривнях, процентах або в USD. Якщо ставка тарифу вказана в USD, то береться валюта операцii по кроскурсу НБУ на день здiйснення операцii.
Ви можете ознайомитися з дiючими тарифами:
Ресурсна та кредитна полiтика
Система "Клiент-банк"
Правила та порядок виконання операцiй
Неторговi операцii
Тарифи та ставки
Загальнi тарифи
для юридичних осiб
для фiзичних осiб
Ставки по депозитам
Ставки по кредитам
Дiловi пропозицii
Питання та вiдповiдi
Iнформацiя для клiентiв та потенцiйних клiентiв банку
Дизайн: Студiя Iкс-Стайл (c)2001 АБ Еталон Русская версияПошукКарта сайтуЗворотнiй зв'язок